برای ثروتمند شدن چگونه باید شروع کرد؟

ثروتمند شدن
5
(1)

برای ثروتمند شدن باید چگونه عمل کنیم؟

انسان ها در تصمیم گیری های خود ضعیف می شوند، قدرت فکریشان کاهش می یابد،انرژی مثبتشان به سوی منفی نگری سوق پیدا می کند، به این دلیل مهم که اولویت ها و استاندارد های خود را نمی شناسند! اکثر انسان ها به دلیل کسب تایید، و عدم گیر افتادن در تنبیه های سخت، طرد شدن و تنها ماندن، در دوران کودکی و نوجوانی، به دلیل عدم استقلال و ضعف های وجودی و وابستگی به افراد با قدرت بالاتر از خود، برای همیشه دچار وابستگی فکری و زندگی با ارزش های دیگران عادت می کنند.برای انتخاب رشته ، انتخاب شغل، انتخاب همسر و بسیاری دیگر از انتخاب ها، ابتدا می بایست، خود را از بند ارزش های شخصی دیگران رها کرد.ارزش های منحصر به فرد خود را یافت.اولویت های زندگی شخصی را بر حسب خواست و نیازهای واقعی خود تعیین و ترتیب بندی کرد.سپس استاندارد موفقیت را تعیین کرد.

به مثال زیر توجه کنید:

  • من……..با ارزش های مورد تایید خودم ( برای مثال: رشد شخصی، صداقت، روحیه رهبری، شادی و گشودگی نسبت به تجربه یا…)
  • دارای اهداف مالی و اقتصادی…….هستم.
  • اولویت های شغلی من بر حسب توانمندی ها و علاقمندی های منحصر به فردم، و ارزش های انسانی ام، این سه یا چهار…… شغل می باشد.
  • استاندارد مورد دلخواه من در کسب درآمد، ماهیانه………. است.

 

شما را دعوت می کنم تا ارزش های خود را کشف کنید چرا که می‌تواند به ثروتمند شدن شما کمک کند.

ارزش ها قطب نما یا فانوس روشن کننده ی مسیر زندگی هستند.

اهداف خود را همسو با آن ها تعیین کنید و سپس مانند مثال بالا عمل نمایید.

برای جذاب بودن، موفقیت و جلو بودن از دیگران،اولین قدم این است که معمولی نباشیدو هر کاری که دیگران انجام می دهند،شما تکرار نکنید. به طور مثال افراد با افکار سنتی و معمولی، به مردم توصیهمی کنند که زیاد خرج نکنید!برای بسیاری از مردم چنین توصیه ای هوشمندانه به نظر می رسد.مشکل عمل کردن به این توصیه این است که شما در نهایت معمولی می شوید! نه اینکه توصیه بدی باشد فقط از نظر مالی، توصیه ای در سطح متوسط است!

علم ثروت آفرینی و سرمایه گذاری می گوید،به اندازه ای که می خواهیدخرج کنید و یا بیشتر از آن، درامد کسب کنید!!

👈مسئله بسیار مهمی که،باید به آن توجه داشته باشید این است کههوش مالی یک هوش احساسی است!

اگر نتوانید احساسات خود را مدیریت کنید،توانایی کنترل پول های خود را نیزنخواهید داشت.

😉اما نکته ی مثبت در این است که،یک زن از هوش احساسی بسیار بالاتری نسبت بهیک مرد برخوردار است!

چنانچه شما به عنوان یک زن با هوش احساسیسرشار، بیاموزید، هیجانات خود را مدیریت نمایید،با ترس هایتان رو به رو شوید و جدید ترین آموزش ها در حوزه ی مدیریتِذهن،جسم و ثروت آفرینی را بیاموزید،با تلفیق قدرت درونی خود، ( شهود و احساس قوی) و راه های علمی، خواهید توانست به یکی از کارآفرینان بزرگ تبدیل شوید.

تنها کافی است بخواهید، تلاش کنید،اقدام کنید و از معمولی بودن، که حاصلاقدام های قدیمی و سنتی و از رده خارج شدهاست دست بردارید. شما توانمندی کار کردن و سرمایه گذاری دارید!شما بانویی هستید که به عنوان یک انسان باحقوق مساوی با مردان آفریده شده اید. بپذیرید کسب درامد شخصی به قدرت، آزادی وجدابیت شما می افزاید.صرفه جویی کردن، روشی است که شما رامعمولی و معمولی تر می کند. به جای صرفه جویی، درامد بیشتری کسب کنیدو شیوه های افزایش درامد و سرمایه گذاری را بیاموزید. بزرگ فکر کنید. شما نه تنها می توانید درامد خوبی داشته باشید، بلکه می توتنید یک کارآفرین باشید.

برای کارآفرین شدن به انسان خاصیا جادوی ویژه ای نیاز نیست.برای کارآفرین شدن شاید تنها چیزی که نیازدارید، داشتن شهامت است ! چراکه برای کشف و پرورش نبوغ تان فقط شهامت لازم است! پذیرشِ_خود یکی از اصل های مهم موفقیت است. افراد ناخشنود در تمام اقشار جامعهوجود دارند.فرقی نمی کند سطح فرهنگی ،اقتصادی، اجتماعی شان چه باشد. بدون توجه به سطح تحصیلات ودانش، میزان ثروت و دارایی.خشنودی حاصل عزت نفس مثبتاست. عزت نفس اسکلت روانی ماست.بدون استخوان بندی ،جسم ماکارایی نخواهد داشت و همین طوربدون عزت نفس، روانِ ما از کارایی خواهد افتاد.عزت نفس به زبان ساده یعنی منچقدر احساس ارزشمندی می کنم؟

 

این مطلب میتواند برای شما مفید باشد:برای ثروتمند شدن از کجا باید شروع کرد؟

من چقدر لیاقت دارم از زندگی خوبو پرباری بهره ببرم؟من چقدر شایستگی نشست وبرخاست با انسان های بزرگ را دارم؟ ندای درونی انسان هایی که ازعزت نفس برخوردارند نسبت بهخود، مثبت است و افکار، رفتارها واحساساتی که از ذهنشان برمی خیزد نیز، همسو با ندای درونی شان بودهو پویا و انعطاف پذیر و رو به سویرشد و بالندگیست.این همسویی باعث می شود انرژی مصرف شده توسط این افراد برایرسیدن به هدف های متعالی بهینهباشد و در کمال آرامش و نظم بهخواسته هایشان برسند. و همین تفاوتی است که افراد باعزت نفس پایین، اما با اعتماد بهنفس کاذب از آن برخوردار نیستند!این دسته افراد با صرف انرژی روانیِ بسیار زیاد و ترس های شدید،برنامه هایی برای موفقیت و رشدِخودشان انتخاب می کنند وبا یک ذهن خسته،پر از ندای درونیِ منفی، به سوی اهداف قدم برمی دارند!کسب موفقیت ها برای این افراد،خشنودی به همراه نمی آورد،بلکه آن ها را به مقایسه گری های سرسختانه تر با افراد موفق تر از اکنونِ خودشان وامی دارد!

هرگز از خودشان راضی نمی شوند،بلکه به علتِ نپذیرفتن ذات وجودیخود و فرار از این خودِ نالایق،راهِ زندگی می پیمایند، و پر هستند از مشکلات شخصیتیو روانشناختی که حاصلِ طرز تفکرآن هاست.ولی فردی که عزت نفس دارد، به علتِ شناخت خوبی که از خودشدارد و پذیرش بی قیدوشرطِکاستی ها و نقص های خود کههر انسانی تعدادی از آن ها را به طور معمول دارد، و ارزش نهادن به کلوجود خویش به عنوانِ آفریننده ومحبوب خالقی بی همتا،با سبکبالی و شوق به سمت اهدافی متناسب با توانمندی ها وعلاقمندی ها پیش می رودو بدون ترس و نگرانی، از لحظه لحظهمسیرِ رسیدن لذت می برد و این در حرکت و پویایی بودن برایش بههمان اندازه ی رسیدن شوق انگیزو ستودنی است.

فرسودگی کمتر، و احساس خشنودیحاصل طرز تفکر سالم و عزت نفسمثبت استحالا که شناخت نسبی نسبت به توانمندی ها، علاقمندی ها، ارزش های خود پیدا کردیم،اهداف مورد نظر خود را نوشتیم،به اهمیت ارتباط موثر با دیگران پی بردیم، نوبت به آن می رسد که شجاعت طراحیِاستراتژی رسیدن به هدف را آغاز کنیم.شجاعت به معنای واقعی یعنی مقابله،و رویارویی با ترس، نه نترسیدن.یعنی بترس و اقدام کن.زندگی بدون تجربه و ناآزموده ارزشی ندارد. یک زندگی دست نخورده و بدون تجربه ی شکست و پیروزی، سبک زندگی توانگرانه نیست.

ثروتمند شدن

درست وقتی که می خواهید نقشه راه را طراحی کنید، باید و به الگوهای فکری، سبک شخصیتی، شیوه های یادگیری خود فکر کنید. خودشناسی از اصول بدیهی موفقیت در کسب و کار است.هر کسی باید طرح و استراتژی شخصی خودش را داشته باشد. راهی که دوست یا رقیبتان از طریق آن به پیروزی دست یافته اند، لزوما راه و روش موفقیت آفرین شما نخواهد بود. ( اینجا است که لزوم حضور یک مربی یا روانشناس موفقیت معنا پیدا می کند)خودشناسی شجاعت را افزایش می دهد و از ابهامات و موانع درونی و بیرونی می کاهد.

بعد از مراحل صحیح خودشناسی از خودتان بپرسید:

آیا اکنون جرات این را دارم که به سوی هدف مهمم گام بردارم؟

اگر پاسخ مثبت است، سه گام ابتدایی و اولیه ی به سوی هدفتان را مشخص کنید.

برای رسیدن به هدف زمان مشخص تعیین کنید.

حالا متعهد شوید سه اقدام کوچک اولیه را به درستی انجام دهید ..

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد آرا: 1

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *