دکتر لیلی نعیمی

  • روانشناس بالینی
  • مدیر موسسه فراتر از بودن
  • هیپنوتراپیست بالینی
  • رواندرمانگر و کوچ
  • نویسنده
  • مدرس توسعه فردی و شیوه های رواندرمانی نوین
  • مدرس کوچینگ