معامله گری به شیوه بزرگان(راز موفقیت در بازارهای مالی)

39,000 تومان

اطلاعات کتاب:

سرشناسه: لیلی نعیمی، 1359-
مولف: لیلی نعیمی ، نیما مالکی
موضوع: بورس،سرمایه گذاری،موفقیت در کسب و کار
مشخصات نشر: تهران: مجموعه اهل سخن، 1400.
شابک: 6-592-215-622-978
شماره کتابشناسی ملی: 7569312
ناشر: سیمین

معامله گری به شیوه بزرگان(راز موفقیت در بازارهای مالی)

39,000 تومان