کتاب راز دلبستگی

44,000 تومان

اطلاعات کتاب:

سرشناسه: لیلی نعیمی، 1359-
مولف: لیلی نعیمی ، نیما مالکی
موضوع: خودشناسی،موفقیت،روانشناسی
مشخصات نشر: تهران: سخنوران، 1400.
شابک: 9-591-215-622-978
شماره کتابشناسی ملی: 7568523
ناشر: سخنوران

کتاب راز دلبستگی

44,000 تومان